Informační systém MU
NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 150 s. ISBN 80-7178-432-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby
Authors NEŠPOR, Karel.
Edition Vyd. 1. Praha, 150 s. 2000.
Publisher Portál
Other information
ISBN 80-7178-432-X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/1/2003 01:44.
Displayed: 25/5/2020 15:49