Informační systém MU
WEISS, Petr. Sexuální deviace :klasifikace, diagnostika a léčba. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 351 s. ISBN 80-7178-634-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sexuální deviace :klasifikace, diagnostika a léčba
Authors WEISS, Petr.
Edition Vyd. 1. Praha, 351 s. 2002.
Publisher Portál
Other information
ISBN 80-7178-634-9
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
Displayed: 10/5/2021 23:56