Informační systém MU
DOSTÁLOVÁ, Růžena a Aikaterini FRANC. Základní kurz novořeckého jazyka. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 490 s. ISBN 8021023953.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základní kurz novořeckého jazyka
Autoři DOSTÁLOVÁ, Růžena a Aikaterini FRANC.
Vydání Vyd. 1. Brno, 490 s. 2000.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
ISBN 8021023953
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 2. 8. 2021 04:55.
Zobrazeno: 27. 9. 2021 21:16