Informační systém MU
KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Vyd. 2., přeprac. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 102 s. ISBN 8070133368.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování
Autoři KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ.
Vydání Vyd. 2., přeprac. Brno, 102 s. 2001.
Nakladatel Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně
Další údaje
ISBN 8070133368
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 2. 3. 2020 04:56.
Zobrazeno: 29. 5. 2020 06:29