KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana and Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Vyd. 2., přeprac. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 102 s. ISBN 8070133368.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování
Authors KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana and Zuzana BRÁZDOVÁ.
Edition Vyd. 2., přeprac. Brno, 102 s. 2001.
Publisher Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně
Other information
ISBN 8070133368
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 04:56.
PrintDisplayed: 25/5/2020 17:35