ŠKÁRKA, Bohumil and Miroslav FERENČÍK. Biochémia [Škárka, 1987]. 2. preprac. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1987. 741 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Biochémia [Škárka, 1987]
Authors ŠKÁRKA, Bohumil and Miroslav FERENČÍK.
Edition 2. preprac. vyd. Bratislava, 741 s. 1987.
Publisher ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/1/2003 08:43.
PrintDisplayed: 28/11/2021 01:52