LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ and Jiří ZIMÁK. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (Chemical and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts.). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2002, vol. 2002, No 1, p. 154-156. ISSN 0514-8057.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Name (in English) Chemical and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts.
Authors LOSOS, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor), Jana HLADÍKOVÁ (203 Czech Republic) and Jiří ZIMÁK (203 Czech Republic).
Edition Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, Praha (Czech Rep.), ČGÚ, 2002, 0514-8057.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/02:00007335
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English Moravo-Silesian Culm; Lower Carboniferous sediments; hydrothermal mineralization; carbonates; carbon isotopes; oxygen isotopes; fluids
Tags carbon isotopes, carbonates, fluids, hydrothermal mineralization, Lower Carboniferous sediments, Moravo-Silesian Culm, oxygen isotopes
Changed by Changed by: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Changed: 31/5/2003 15:35.
Abstract
Byl studován chemismus a izotopické složení karbonátů hydrotermálních žil ze sedimentárníh hornin kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.
Abstract (in English)
Chemistry and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm rocks of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts. were studied.
Links
GA205/00/0356, research and development projectName: Geochemický a tektonický model migrace fluid v paleozoiku moravskoslezské oblasti
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM 143100004, plan (intention)Name: Geologické procesy a jejich environmentální vyústění - styk variscid a alpid
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 19/6/2021 01:39