ČEŠKOVÁ, Eva, P. DRYBČÁK a M. LORENC. Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Kanada: Elsevier, 2002, roč. 26, č. 4, s. 683-691. ISSN 0278-5846.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution.
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant), P. DRYBČÁK (203 Česká republika) a M. LORENC (203 Česká republika).
Vydání Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Kanada, Elsevier, 2002, 0278-5846.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.433
Kód RIV RIV/00216224:14110/02:00007467
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000177066700009
Klíčová slova anglicky biological markers; computer tomography; cortisolemia; prediction of treatment response; schizophrenia
Štítky biological markers, computer tomography, cortisolemia, prediction of treatment response, schizophrenia
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 22. 6. 2009 13:43.
Anotace
Vybrané state markery (CT parametry, psychologické parametry, testy týkajícín se pozornosti a paměti, měkké příznaky), trait markery (QEEG, kortisolemia, prolaktinémie) a klnické symptomy byly určeny u 52 hosp. nemocných s akutní episodou nebo exacerbací schizofrenie. Hodnocení bylo opakováno po 1 roce ambulantní léčby. Provedli jsem analýzu pomocí vícerozměrné statistiky, diskriminační analýzy. Výsledky ukazují, že kombinace markerů vulnerability a state markerů mohou mít predikční hodnotu a jsou kompatibilní s etiopatogenetickým modelem schizofrenie zahrnujícím vulnerabilita a stres.
Anotace česky
Vybrané state markery (CT parametry, psychologické parametry, testy týkajícín se pozornosti a paměti, měkké příznaky), trait markery (QEEG, kortisolemia, prolaktinémie) a klnické symptomy byly určeny u 52 hosp. nemocných s akutní episodou nebo exacerbací schizofrenie. Hodnocení bylo opakováno po 1 roce ambulantní léčby. Provedli jsem analýzu pomocí vícerozměrné statistiky, diskriminační analýzy.
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2021 06:18