ČEŠKOVÁ, Eva, P. DRYBČÁK and M. LORENC. Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Kanada: Elsevier, 2002, vol. 26, No 4, p. 683-691. ISSN 0278-5846.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution.
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor), P. DRYBČÁK (203 Czech Republic) and M. LORENC (203 Czech Republic).
Edition Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Kanada, Elsevier, 2002, 0278-5846.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.433
RIV identification code RIV/00216224:14110/02:00007467
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000177066700009
Keywords in English biological markers; computer tomography; cortisolemia; prediction of treatment response; schizophrenia
Tags biological markers, computer tomography, cortisolemia, prediction of treatment response, schizophrenia
Changed by Changed by: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Changed: 22/6/2009 13:43.
Abstract
Vybrané state markery (CT parametry, psychologické parametry, testy týkajícín se pozornosti a paměti, měkké příznaky), trait markery (QEEG, kortisolemia, prolaktinémie) a klnické symptomy byly určeny u 52 hosp. nemocných s akutní episodou nebo exacerbací schizofrenie. Hodnocení bylo opakováno po 1 roce ambulantní léčby. Provedli jsem analýzu pomocí vícerozměrné statistiky, diskriminační analýzy. Výsledky ukazují, že kombinace markerů vulnerability a state markerů mohou mít predikční hodnotu a jsou kompatibilní s etiopatogenetickým modelem schizofrenie zahrnujícím vulnerabilita a stres.
Abstract (in Czech)
Vybrané state markery (CT parametry, psychologické parametry, testy týkajícín se pozornosti a paměti, měkké příznaky), trait markery (QEEG, kortisolemia, prolaktinémie) a klnické symptomy byly určeny u 52 hosp. nemocných s akutní episodou nebo exacerbací schizofrenie. Hodnocení bylo opakováno po 1 roce ambulantní léčby. Provedli jsem analýzu pomocí vícerozměrné statistiky, diskriminační analýzy.
PrintDisplayed: 24/7/2021 14:12