CS

Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání.

SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. (Invitation to personality psychology. A man in the mirror of conscioussness and activity.). Brno: Barrister&Principal, 2002. 517 pp. Studium. ISBN 80-85947-80-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání.
Name (in English) Invitation to personality psychology. A man in the mirror of conscioussness and activity.
Authors SMÉKAL, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, 517 pp. Studium, 2002.
Publisher Barrister&Principal
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/02:00007487
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-85947-80-3
Keywords in English Personality; Psychology; A Man; Activity; Conscioussness
Tags A Man, activity, Conscioussness, personality, psychology
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., učo 668. Changed: 24/11/2003 21:21.
Abstract
Jde o monografii, která uvádí do psychologického myšlení o osobnosti. Pojednává o růných pojetích osobnosti, o struktuře a složkách osobnosti o cestách poznávání osobnosti a o teoretických problémech konceptualizace osobnosti.
Abstract (in English)
Monography about personality psychology. There is described and analysed all important aspects of personality and psychological ways of thinking about personality. There are given informations about study of personality and about theoretical thinking concerning personality.
Links
LN00A023, research and development projectName: Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres
VS97027, research and development projectName: Laboratoř pro výzkum dětí a mládeže
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Support to University Research Programmes
PrintDisplayed: 22/3/2019 05:59

Other applications