VOKÁČ, Milan, Martin KUČA and Lubomír PROKEŠ. Březník (okr. Třebíč) (Březník (district of Třebíč)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2000, vol. 42, No 1, p. 131. ISSN 1211-7250.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Březník (okr. Třebíč)
Name (in English) Březník (district of Třebíč)
Authors VOKÁČ, Milan (203 Czech Republic, guarantor), Martin KUČA (203 Czech Republic) and Lubomír PROKEŠ (203 Czech Republic).
Edition Přehled výzkumů, Brno, AÚ AV ČR, 2000, 1211-7250.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/00:00009837
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Neolithic settlement; stone finds and pottery; field prospection
Tags field prospection, Neolithic settlement, stone finds and pottery
Changed by Changed by: Mgr. Milan Vokáč, Ph.D., učo 11153. Changed: 7/12/2004 15:28.
Abstract
Povrchový průzkum neolitického sídliště. Dokumentace získaného mobiliáře
Abstract (in English)
Neolithic settlement, stone finds and pottery, field prospection
Links
MSM 142100001, plan (intention)Name: Centrum archeologickrch výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 13/6/2021 10:36