JALILI, Nasir, Gustáv ČATÁR, Andrea TÓTHOVÁ, Attila GÁNYOVICS and František Anton KRŠEK. Malária na Slovensku: minulosť, súčasnosť, budúcnosť (Malaria in Slovakia: past, present and future). Slovenský lekár, Senica, 2000, 10(24), 11-12, p. 424-429. ISSN 1335-0234.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Malária na Slovensku: minulosť, súčasnosť, budúcnosť
Name (in English) Malaria in Slovakia: past, present and future
Authors JALILI, Nasir, Gustáv ČATÁR, Andrea TÓTHOVÁ, Attila GÁNYOVICS and František Anton KRŠEK.
Edition Slovenský lekár, Senica, 2000, 1335-0234.
Other information
Type of outcome article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English malaria; past; present; future; Slovakia
Tags Future, malaria, past, present, Slovakia
Changed by Changed by: RNDr. Andrea Tóthová, Ph.D., učo 75909. Changed: 24/2/2003 14:45.
Abstract
Vzhľadom k tomu, že malária je ešte stále vážnym zdravotníckym problémom vo viac ako 90 krajinách sveta a ohrozuje viac ako 40 % svetovej populácie, autori spracovali túto problematiku z historického a súčasného hľadiska v podmienkach Slovenska. Na Slovensku maláriu poznáme skor ako exotickú a importovanú nákazu z endemických krajín. Dnes si už málokto spomenie, že malária sa vyskytovala na Slovensku ako závažný zdravotnícky problém prakticky až do jej eradikácie. Vzhľadom na výskyt 5 druhov komárov rodu Anopheles i v podmienkach Slovenska a vzhľadom na možnosť importovania povodcov malárie asymptotickými nosičmi (imigranti z endemických krajín) treba počítať s možnosťou autochtónneho výskytu ochorenia aj v našich podmienkach.
PrintDisplayed: 1/4/2020 11:35