BLAŽEK, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry (Contemporarry development trends organisations of the company sphere). Podniková revue. Košice: Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, 2002, vol. 1, No 1, p. 7 - 13. ISSN 1335-9746.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry
Name (in English) Contemporarry development trends organisations of the company sphere
Authors BLAŽEK, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Podniková revue, Košice, Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, 2002, 1335-9746.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/02:00007637
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English ownership; schaleholder; stakeholder; responsibility; intellectual capital
Tags intellectual capital, ownership, responsibility, schaleholder, stakeholder
Changed by Changed by: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., učo 921. Changed: 28/2/2003 11:03.
Abstract
Sociální a ekonomické změny, probíhající v závěrečných dekádách dvacátého století způsobují, že stále více myslitelů hovoří o postkapitalistické společnosti. V rámci těchto trendů vykazují značný vývoj i organizace podnikatelské sféry, zejména velké podniky. Spolu se změnou institutu vlastnictví se mění jejich moc a společenská odpovědnost. Podnik není chápán pouze jako vlastnictví, ale jako společenství tvořivých lidí. Je to intelektuální kapitál, který se stává dominantním zdrojem podnikání. Podnikatelská etika sehrává stále větší roli.
Abstract (in English)
In the closing decades of the twentieth century such social and economic changes occurred that some thinkers start speaking about post capitalistic society. In the framework of these trends, organisations of the company sphere undergo a considerable development, namely in big enterprises. Also the position of proprietorship and the very institute of property change together with their power and social responsibility. A company is not perceived only as a property but as a comunity of creative people. It is intellectual capital, which becomes the dominant sourse of business. Business ethics plays an ever-increasing role.
Links
GA402/00/0368, research and development projectName: Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku
Investor: Czech Science Foundation, Multi-factor analysis of company successfulness
PrintDisplayed: 21/3/2023 18:21