HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest (The Scenotest). In Klinicko psychologické dny, Praha: AKP, Testcentrum, s.r.o. 2003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Scénotest
Name in Czech Scénotest
Name (in English) The Scenotest
Authors HUMPOLÍČEK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Klinicko psychologické dny, Praha: AKP, Testcentrum, s.r.o. 2003.
Other information
Original language Czech
Type of outcome requested lectures
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/03:00008619
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Scénotest; klinická psychodiagnostika a psychoterapie
Keywords in English The Scenotest; clinical assessment and therapy
Tags clinical assessment and therapy, The Scenotest
Changed by Changed by: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Changed: 15/1/2010 18:03.
Abstract
Přednáška v rámci Klinicko psychologických dnů v Praze, které byly pořádány pod patronací Testcentra, s.r.o. Praha.
Abstract (in English)
Requested lecture at Clinic Psychology Days in Prague which was organised by Testcentrum s.r.o. Praha.
Links
LN00A023, research and development projectName: Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres
PrintDisplayed: 2/4/2020 11:40