VONKOVÁ, Erika. Filozofie (Philosophy). In Odmaturuj ze společenských věd. první. Brno: Didaktis, 2003. p. 151-193. ISBN 80-86285-68-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Filozofie
Name (in English) Philosophy
Authors VONKOVÁ, Erika.
Edition první. Brno, Odmaturuj ze společenských věd, p. 151-193, 43 pp. 2003.
Publisher Didaktis
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-86285-68-5
Keywords in English philosophy; gramrar school; examination
Tags examination, gramrar school, philosophy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Changed: 6/1/2009 16:34.
Abstract
Kapitola Filosofie v publikaci Odmaturuj ze společenských věd analyzuje jednotlivé problémy z uvedeného oboru, s nimiž se student setká při studiu na střední škole a zároveň jsou centrem zájmu většiny písemných i ústních zkoušek z uvedené oblasti u přijímacích zkoušek na vysoké školy (obsah je zároveň v souladu s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podobu a osah tzv. celostátní maturity).
Abstract (in English)
The aim of the text is to introduce selected historical ways of grasping the term "philosophy", that influence our ways of thinking and the 21. centurys mans approach to the world and also to himself. The text analyse select problems of ontology, gnoseology, axiology,
PrintDisplayed: 9/2/2023 01:41