Informační systém MU
GAZDA, Jiří. Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků. In Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2002. s. 37-44, 8 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků
Název česky Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků
Název anglicky Present Lingual Situation and Its Reflection in the Language of Multimedia
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí, od s. 37-44, 8 s. 2002.
Nakladatel Ústav slavistiky FF MU v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Lingual Situation;Language of Multimedia;Russian society;present journalism and publicism
Štítky Language of Multimedia, lingual situation, present journalism and publicism, Russian society
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., učo 1536. Změněno: 25. 6. 2007 21:09.
Anotace
Článek se soustřeďuje na kritické srovnání liberálních a puristických postojů ruských jazykovědců k dramatickým procesům, které probíhají v ruštině v souvislosti se zásadními změnami v životě ruské společnosti. Je zdůrazněn fakt, že základním normotvorným jazykovým prostředím se stává jazyk současné žurnalistiky a publicistiky.
Anotace anglicky
The article concentrates on critical comparison of liberal and puristic points of view of Russian linguists to dramatic processes, which are in progress in Russian in relevance with essential changes in life in Russian society. The fact is pointed out, that the language of present journalism and publicism becomes the basic norm-formative lingual environment.
Zobrazeno: 24. 11. 2020 17:10