GAZDA, Jiří. Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků (Present Lingual Situation and Its Reflection in the Language of Multimedia). In Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2002. p. 37-44, 8 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků
Name in Czech Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků
Name (in English) Present Lingual Situation and Its Reflection in the Language of Multimedia
Authors GAZDA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí, p. 37-44, 8 pp. 2002.
Publisher Ústav slavistiky FF MU v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Lingual Situation;Language of Multimedia;Russian society;present journalism and publicism
Tags Language of Multimedia, lingual situation, present journalism and publicism, Russian society
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., učo 1536. Changed: 25/6/2007 21:09.
Abstract
Článek se soustřeďuje na kritické srovnání liberálních a puristických postojů ruských jazykovědců k dramatickým procesům, které probíhají v ruštině v souvislosti se zásadními změnami v životě ruské společnosti. Je zdůrazněn fakt, že základním normotvorným jazykovým prostředím se stává jazyk současné žurnalistiky a publicistiky.
Abstract (in English)
The article concentrates on critical comparison of liberal and puristic points of view of Russian linguists to dramatic processes, which are in progress in Russian in relevance with essential changes in life in Russian society. The fact is pointed out, that the language of present journalism and publicism becomes the basic norm-formative lingual environment.
PrintDisplayed: 24/11/2020 16:57