CS

Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718-1720

BRÁZDIL, Rudolf and Hubert VALÁŠEK. Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718-1720 (Meteorological measurements and observations at Zákupy in 1718-1720). Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2002, vol. 107, No 1, p. 1-22. ISSN 1212-0014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718-1720
Name in Czech Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718-1720
Name (in English) Meteorological measurements and observations at Zákupy in 1718-1720
Authors BRÁZDIL, Rudolf (203 Czech Republic, guarantor) and Hubert VALÁŠEK (203 Czech Republic).
Edition Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost, 2002, 1212-0014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/02:00019709
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English meteorological measurements; air pressure; air temperature; wind direction; Johann Carl Rost; Zákupy
Tags air pressure, Air temperature, Johann Carl Rost, meteorological measurements, wind direction, Zákupy
Changed by Changed by: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., učo 2755. Changed: 30/5/2006 16:44.
Abstract
Práce analyzuje nestarší přístrojová meteorologická pozorování z českých zemí z let 1718-1720 pocházející od lékaře Johanna Karla Rosta ze Zákup.
Abstract (in English)
The paper analyses the oldest instrumental meteorological osbservations from the Czech Lands in the years 1718-1720. The author was a physician Johann Carl Rost in Zákupy.
Links
GA205/01/1067, research and development projectName: Meteorologické extrémy a jejich dopady v Českých zemích od 16. století
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 21/2/2019 15:02

Other applications