BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury (Gian Biagio Conte: History of Roman Literature). 1st ed. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 2003. 790 pp. sine. ISBN 80-85917-87-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury
Name in Czech (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury
Name (in English) Gian Biagio Conte: History of Roman Literature
Authors BARTOŇKOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Praha, 790 pp. sine, 2003.
Publisher KLP - Koniash Latin Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-85917-87-4
Keywords in English Roman literature
Tags Roman Literature
Changed by Changed by: doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc., učo 1129. Changed: 22/6/2007 12:27.
Abstract
Překlad z italštiny práce G.B. Conteho "Letteratura latina. Manuale storico dalle origini alla fine dell'impero romano" prezentuje vývoj římské literatury do 6. st. n.l. Překlad je doplněn vysvětlivkami, rejstříky a bibliografickými přehledy.
Abstract (in English)
The translation from Italian of G.B. Conte's work "Letteratura latina. Manuale storico dalle origini alla fine dell'impero romano" presents the evolution of the Roman literature from the beginning to the 6th century A.C. The translation is completed by explanatory notes, indexes and bibliographical lists.
Links
1N04098, research and development projectName: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, R&D Information Infrastructure (National Research Programme)
PrintDisplayed: 19/10/2021 08:21