ŠMAHEL, David. Komunikace adolescentů v prostředí internetu (Communication of adolescents in the internet environment). Československá psychologie, Praha, 2003, vol. 2003, No 2, p. 144-156. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunikace adolescentů v prostředí internetu
Name (in English) Communication of adolescents in the internet environment
Authors ŠMAHEL, David (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Československá psychologie, Praha, 2003, 0009-062X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.232
RIV identification code RIV/00216224:14230/03:00008694
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000183646200005
Keywords in English communication adolescent internet multiplicity
Tags communication adolescent internet multiplicity
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., učo 3068. Changed: 16/6/2009 14:45.
Abstract
Prezentovaná studie se zabývá komunikací adolescentů v prostředí internetu. Studie je založena na kvalitativní metodologii - metodě zakotvené teorie. Ve výzkumu bylo provedeno 16 rozhovorů - polovina v reálném světě a polovina prostřednictvím internetu. Komunikace adolescentů je v článku analyzována ve dvou rovinách: (1) z pohledu adolescentů a (2) z pohledu výzkumníka, který srovnává průběh rozhovorů z reality a z virtuálního světa. Ve výzkumu je předkládán nový fenomén vznikající ve virtuálním prostředí - fenomén multiplicity komunikace.
Abstract (in English)
Presented study is focused on communication of adolescents in the internet enviroment. The study is based on qualitative methodology - ground theory method. 16 interviews were carried out, a half of them held in the reality and the others in the internet enviroment. The communication of adolescents is analyzed in two levels - first from the point of view of adolescents and then from the point of researcher's view - the author carried out a comparison of the virtual and real interviews and set the differences between them. In the research he defined a new phenomenon in the virtual communication - the phenomenon of the multiplicity of the communication.
Links
MSM 142300002, plan (intention)Name: Děti, mládež a rodina v transformaci (Acronym: MLADĚRO)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 7/4/2020 03:12