RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu (Literacy: the old topic in a new perspective). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown, 2002. 199 pp. Edice Rubikon, sv. 8. ISBN 80-210-2858-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Gramotnost: staré téma v novém pohledu
Name (in English) Literacy: the old topic in a new perspective
Authors RABUŠICOVÁ, Milada (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, 199 pp. Edice Rubikon, sv. 8, 2002.
Publisher Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/02:00030526
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-2858-0
Keywords in English literacy; functional literacy; adults; learning
Tags adults, functional literacy, learning, literacy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 11/6/2008 13:58.
Abstract
Publikace se zabývá novým aspektem gramotnosti ve vyspělých společnostech, tzv. funkční gramotností, tedy schopností člověka orientovat se v současném složitém světě plném informací. Vychází z dat mezinárodního výzkumu (IALS), který ve dvaceti zemích světa, včetně České republiky, testoval funkční gramotnost dospělých, a přináší řadu srovnání, jakož i výkladů o příčinách a důsledcích tohoto jevu.
Abstract (in English)
The monography deals with a new aspect of literacy in more developed countries, so called functional literacy, which means competence of the individual to function in contemporary complex world full of symbols and information. It is based on data from International adult literacy (IALS) carried out in twenty countries, the Czech Republic included. The book presents international comparisons, as well as disscusions on causes and consecvences of functional literacy.
PrintDisplayed: 22/3/2023 13:30