MACEK, Petr and Mikuláš BEK. Český hudební slovník osob a institucí (Czech Dictionary of Musicians and Musical Institutions). Brno: Masarykova univerzita, 2003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Český hudební slovník osob a institucí
Name (in English) Czech Dictionary of Musicians and Musical Institutions
Authors MACEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Mikuláš BEK (203 Czech Republic).
Edition Brno, 2003.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/03:00008052
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Czech Music; Czech Musicians; Czech Music
Tags Czech music, Czech Musicians
Changed by Changed by: PhDr. Petr Macek, Ph.D., učo 1731. Changed: 28/5/2003 11:42.
Abstract
Projekt Českého hudebního slovníku osob a institucí (ČHSOI) pokračuje v tradici specializovaných lexikografických děl o hudební kultuře českých zemí. Po 40 letech od vydání posledního českého díla tohoto typu má být znovu zmapována hudební scéna prostřednictvím personálního slovníku. V několika fázích má být zpracováno a vydáno cca. 16 000 hesel o všech důležitých subjektech reprezentujících hudební kulturu českých zemí v minulosti i současnosti. Vzhledem k současnému stavu poznání půjde o rámcový dlouhodobý projekt v trvání 10-12 let.
Abstract (in English)
The project of the Czech Dictionary of Musicians and Musical Institutions (CDMMI) follows the tradition of specialised lexicographical works on the music culture of the Czech lands. Its aim is to record the music scene again after forty years since the last work of this type was published. CMDPI will bring in several editorial stages cca 16.000 entries dealing with all relevant subjects, which represent the past and the present of music culture in the Czech lands. Considering the contemporary state of knowledge, the project will be a long-term one, with the supposed completion in 10 or 12 years.
Links
DA01P01OUK014, research and development projectName: Český hudební slovník osob a institucí
Investor: Ministry of Culture of the CR, Evaluation of Czech Art
GA408/01/1460, research and development projectName: Český hudební slovník osob a institucí. Díl I.
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 17/1/2022 09:25