MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Pavel GREC. Vývoj a aplikace fotosensibilizátorů v PDT (Development and application of photosensitisers in PTD). In Sborník XXVI Dnů Lékařské biofyziky. 2003rd ed. Praha: Biofyzikální ústav I.LF UK,Praha, 2003. p. 56 - 57. ISBN 80-239-0497-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj a aplikace fotosensibilizátorů v PDT
Name (in English) Development and application of photosensitisers in PTD
Authors MACHÁLKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic), Jiřina ŠKORPÍKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor) and Pavel GREC (203 Czech Republic).
Edition 2003. vyd. Praha, Sborník XXVI Dnů Lékařské biofyziky, p. 56 - 57, 2 pp. 2003.
Publisher Biofyzikální ústav I.LF UK,Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10610 Biophysics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/03:00008067
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-239-0497-3
Keywords in English Photosensitisers; photodynamic therapy; laser light
Tags laser light, photodynamic therapy, Photosensitisers
Changed by Changed by: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc., učo 413. Changed: 30/5/2003 15:29.
Abstract
Přehled dosavadních znalostí o některých fotosenzibilizátorech použivaných v onkoterapii se zvláštním důrazem na studium účinků indocyaninové zeleně.
Abstract (in English)
An overview of knowledge about some photosensitisers used in oncotherapy with special regard to study of indocyanine green effects.
Links
GA301/01/1102, research and development projectName: Ovlivnění cytoskeletu normálních a nádorových buněk fyzikálními faktory a látkami s protinádorovou aktivitou
Investor: Czech Science Foundation, Influencing the cytoskeleton of normal and tumour cells by physical factors and substances with anti-tumour activity
PrintDisplayed: 23/9/2023 12:45