BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti (Conservatory of Europe? On the Sociology of Czech Musicality). Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2003. 278 pp. musicologica.cz, sv. 1. ISBN 80-85917-99-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti
Name (in English) Conservatory of Europe? On the Sociology of Czech Musicality
Authors BEK, Mikuláš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, 278 pp. musicologica.cz, sv. 1, 2003.
Publisher KLP - Koniasch Latin Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/03:00008539
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-85917-99-8
Keywords in English sociology of music
Tags sociology of music
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., učo 31408. Changed: 1/6/2003 18:05.
Abstract
Kniha je založena na rozsáhlém empirickém hudebně sociologickém výzkumu provedeném v roce 2001 za podpory grantu MK ČR. Na základě srovnání se staršími výzkumy rekonstruuje některé vývojové trendy v české hudební kultuře, soustřeďuje pozornost zejména na vývoj hudebních preferencí a hudebních aktivit ve vztahu k širším hodnotovým orientacím.
Abstract (in English)
The book is based on an extensive sociological survey concerning musical preferences and activities of the Czech population in 2001. Comparative studies extend the scope of interest to the whole post-ware period, focusing on time-series and trends in Czech musical culture. Musical preferences and activities are put into a broader context of value-orientations.
Links
DA01P01OUK016, research and development projectName: Hudební posluchači v České republice.
Investor: Ministry of Culture of the CR, Music Listeners in the Czech Republic
PrintDisplayed: 20/5/2022 06:13