NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky (Romany in The Czech Society: How we live together and what will be our future). 1st ed. Praha: Portál, 2003. 224 pp. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky
Name (in English) Romany in The Czech Society: How we live together and what will be our future
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Praha, 224 pp. Výzkumné zprávy, 2003.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/03:00008566
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-7178-741-8
Keywords in English Romany; Social exclusion
Tags romany, social exclusion
Changed by Changed by: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Changed: 28/5/2004 17:30.
Abstract
Publikace obsahuje referenci o výzkumu vztahů Romů a majority, který proběhl v roce 2001.
Abstract (in English)
Publication describes results of survey on Interethnic realtions (Romany-majority) in the Czech republic.
Links
GA403/03/1007, research and development projectName: Sociální exkluze a inkluze v české společnosti
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM 142300001, plan (intention)Name: Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR (Acronym: MAMIET)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 26/10/2021 02:31