BRLEJOVÁ, Zuzana, Jiří PINKAS a Herbert W. ROESKY. VYUŽITÍ SILANOLŮ K PŘÍPRAVĚ MOLEKULÁRNÍCH METALOSILIKÁTOVÝCH SLOUČENIN. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 645. ISSN 0009-2770.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VYUŽITÍ SILANOLŮ K PŘÍPRAVĚ MOLEKULÁRNÍCH METALOSILIKÁTOVÝCH SLOUČENIN
Název anglicky Silanols for Synthesis of Molecular Metallosilicate Compounds
Autoři BRLEJOVÁ, Zuzana (203 Česká republika), Jiří PINKAS (203 Česká republika, garant) a Herbert W. ROESKY (276 Německo).
Vydání Praha, Chemické listy, s. 645-645, 2003.
Nakladatel Česká společnost chemická
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.345
Kód RIV RIV/00216224:14310/03:00008177
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISSN 0009-2770
Klíčová slova anglicky silicates; silanols
Štítky silanols, silicates
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., učo 627. Změněno: 31. 5. 2009 22:21.
Anotace
Molekulární metalosilikátové sloučeniny slouží jako modelové látky pro studium heterogenních katalytických systémů a dále jako strukturní analoga stavebních jednotek zeolitů. Pokud při přípravě těchto sloučenin vycházíme ze silantriolů1, RSi(OH)3 (R = organický substituent), získáme klecovité metalosilikátové sloučeniny. Použití silandiolů2, R2Si(OH)2, vede obvykle k cyklickým sloučeninám. My jsme se zaměřili především na reakce silantriolu - N-trimethylsilyl-N-trihydroxysilyl-2,6-diisopropylanilinu se sloučeninami typu M(OR)n (n = 3, 4) nebo RMCl3, kde M může být například křemík, bor, titan a jiné prvky kovového i nekovového charakteru. Jako příklad lze uvést reakce výše uvedeného silantriolu s RSiCl3, kde R = Ph, tBu, Me a H, za přítomnosti triethylaminu či pyridinu jako akceptoru chlorovodíku. Dále jsme se zabývali přípravou nových silandiolů obecného vzorce R'RSi(OH)2 a jejich následnými reakcemi s vhodnými reakčními partnery tak, aby vznikaly cyklické metalosilikátové sloučeniny. Tyto sloučeniny jsme charakterizovali pomocí NMR spektroskopie, hmotnostní spektrometrie a elementární analýzy a u některých sloučenin jsme potvrdili jejich molekulovou strukturu pomocí RTG strukturní analýzy.
Anotace anglicky
Silanols for Synthesis of Molecular Metallosilicate Compounds
Návaznosti
GA203/01/1533, projekt VaVNázev: Nové bezvodé metody přípravy fosfátových, silikátových, hybridních a oxidických materiálů
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 11. 5. 2021 07:10