HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii (Molecular approaches to pediatric hematooncology). Scripta Medica. ČR: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 76/2003, No 3, p. 127-132. ISSN 1211-3395.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii
Name (in English) Molecular approaches to pediatric hematooncology
Authors HRSTKOVÁ, Hana.
Edition Scripta Medica, ČR, Masarykova univerzita v Brně, 2003, 1211-3395.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30209 Paediatrics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Children; Oncology; Leukemia; Polymerase chain reaction
Tags children, leukemia, oncology, polymerase chain reaction
Changed by Changed by: Hana Čižíková, učo 70427. Changed: 23/10/2003 08:42.
Abstract
Tento přehled shrnuje zkušenosti I. dětskékliniky Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně se současnými molekulárními přístupy k dětské hematoonkologii. Je hlavně zaměřen na detekci mimální zbytkové choroby u pacientů s akutní leukémií a na detekci oportunních infekcí u imunokompromitovaných dětí - tedy na dvě oblasti zásadního významu v dětské hematoonkologii. Molekulární techniky jako polymerázová řetězová reakce a polymorfismus délky restričních fragmentů slouží jako účinný prostředek pro spolohlicou a rychlou diagnostiku a podrobný popis procesů, které by jinými strandardními diagnostickými metodami byly nedetekovatelné.
Abstract (in English)
This review summarizes an experience of the I. Department of Pediatries at Masaryk University with recent molecular approaches to pediatric hematooncology. It is mainly focused on detection of minimal residual disease in patients with acute leukemia and detection of opportunistic pathogens in immunocompromised children - two main areas of great importance in pediatrie hematooncology. Molecular techniques, such as polymerase chin reaaction and restrction fragment length polymorphism serve as a tool for better, reliable and rapid diagnosis and detailed descprition of processes that may be otherwise undetectable.
PrintDisplayed: 2/3/2021 16:28