KOPŘIVOVÁ, Jitka. Jóga ve studijním oboru Regenerace a výživa ve sportu (Yoga at Study programme Regeneration and nutrition in sport). In Jóga a zdraví. Brno: Pavel Křepela, 2003. p. 160-161. ISBN 80-86669-01-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jóga ve studijním oboru Regenerace a výživa ve sportu
Name (in English) Yoga at Study programme Regeneration and nutrition in sport
Authors KOPŘIVOVÁ, Jitka.
Edition Brno, Jóga a zdraví, p. 160-161, 2 pp. 2003.
Publisher Pavel Křepela
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-86669-01-7
Keywords in English yoga; regeneration; prenention
Tags prenention, Regeneration, yoga
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc., učo 2108. Changed: 15/10/2003 15:31.
Abstract
Jednostranné nadměrné zatěžování organismu negativně ovlivňuje pohybový aparát. Vhodný výběr a aplikace jógových cvičení může pozitivně působit jako primární i sekundární prevence poruch pohybového aprátu a současně jako jeden z prostředků regenerace. Na Fakultě sportovních studií je jóga je zařazena do studijního programu "Regenerace a výživa ve sportu" jako povinný předmět.
Abstract (in English)
One-sided exessive weighting of organism have a negative influance of movement apparatus. Acceptable selection and application of yoga exercises can have a possitive effects as a primary and secundary prevention of disorders of movement apparatus and as a means of regeneration. At Faculty of Sports Studies we have yoga include in Study program "Regeneration and nutrition in sports" as a obligatory subject.
PrintDisplayed: 21/4/2021 14:22