HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii (Molecurar approaches to pediatric hematooncology). Scripta medica. ČR: Masarykova univerzita v Brno - LF, 2003, 76/2003, 76/3, p. 127-132. ISSN 1211-3395.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii
Name (in English) Molecurar approaches to pediatric hematooncology
Authors HRSTKOVÁ, Hana.
Edition Scripta medica, ČR, Masarykova univerzita v Brno - LF, 2003, 1211-3395.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Children; Oncology; Leukemia; Polymerase chain reaction
Tags children, leukemia, oncology, polymerase chain reaction
Changed by Changed by: Hana Čižíková, učo 70427. Changed: 21/10/2003 11:39.
Abstract
Tento přehled shrnuje zkušenosti . dětské kliniky Lékařské fakulty \masarykovy university v Brně se současnýmik molekulářními pčřístupy k dětské hematoonkologii. Je hlavně zaměřen na dětekci mimální zbytkové choroby u pacientů s akutní leukémií a na detekci oportunních infekcí v imunokompromitovaných dětí - tedy na dvě oblasti zásadního významu v dětské hematoonkologii. Molekulární techniky jako polymerázové řetězová reakce a polymorfismus délky restričních fragmentů slouží jako účinný prostředek pro spolohlivou a rychlou fiagnostiku a podrobný popis procesůkteré by jinými standardními diagnostickými metodami byly nedetekovatelné.
PrintDisplayed: 2/3/2021 15:59