Informační systém MU
MASAŘÍK, Michal, René KIZEK, K.J. KRAMER, Sabina BILLOVÁ, Marie BRÁZDOVÁ, Jan VACEK, Michele BAILEY, František JELEN and A. J. HOWARD. Application of avidin-biotin technology and adsorptive transfer stripping square-wave voltammetry for detection of DNA hybridization and avidin in transgenic avidin maize. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2003, vol. 75, No 11, p. 2663-2669. ISSN 0003-2700.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Application of avidin-biotin technology and adsorptive transfer stripping square-wave voltammetry for detection of DNA hybridization and avidin in transgenic avidin maize
Name in Czech Aplikace avidin-biotinové technologie a adsorptivní přenosové rozpouštěcí square-wave voltametrie pro detekci DNA hybridizace a avidinu v transgenní avidinové kukuřici
Authors MASAŘÍK, Michal (203 Czech Republic), René KIZEK (203 Czech Republic, guarantor), K.J. KRAMER (840 United States of America), Sabina BILLOVÁ (203 Czech Republic), Marie BRÁZDOVÁ (203 Czech Republic), Jan VACEK (203 Czech Republic), Michele BAILEY (840 United States of America), František JELEN (203 Czech Republic) and A. J. HOWARD (840 United States of America).
Edition Analytical Chemistry, Washington, D.C., USA, American Chemical Society, 2003, 0003-2700.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 5.250
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000183397500022
Keywords in English Streptavidin; Avidin; Adorptive Transfer Stripping Voltammetry; Square-Wave Voltammetry; Biotin Binding; Transgenic Avidin Maize; Corn; Grain; Transgenic Protein Detection; Electrochemical Detection; DNA Hybridization
Tags Adorptive Transfer Stripping Voltammetry, Avidin, Biotin Binding, Corn, DNA hybridization, electrochemical detection, Grain, Square-Wave Voltammetry, streptavidin, Transgenic Avidin Maize, Transgenic Protein Detection
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., učo 21142. Changed: 25/6/2009 10:45.
Abstract
The proteins streptavidin and avidin were electrochemically detected in solution by adsorptive transfer stripping square wave voltammetry (AdTS SWV) at a carbon paste electrode (CPE). AdTS SWV was used to quantify biotinylated oligonucleotides, DNA hybridizations, and avidin in extracts of transgenic avidin maize. The detection limits of denatured and native streptavidin were 6 pM and 120 nM, respectively. The results demonstrated that streptavidin/avidin AdTS SWV is a sensitive and specific method for quatifying DNA and proteins in biological samples such as foods and tissue extracts, including genetically modified crops (avidin maize) and other plants in neighboring fields.
Abstract (in Czech)
Práce popisuje využití avidin-biotinové technologie a square wave voltametrie (SWV) v kombinaci s adsorptivní rozpouštěcí přenosovou technikou (AdTS) pro stanovení samotného avidinu a streptavidinu s použitím uhlíkové pastové elektrody a dále využití modifikované pastové elektrody pro detekci DNA hybridizace a ke stanovení avidinu v transgenní rostlině (Zea mays), do které byl vnesen gen pro avidin.
Links
GA203/02/0422, research and development projectName: Nové směry v elektrochemii nukleových kyselin a jejich aplikace v chemii životního prostředí
Investor: Czech Science Foundation, New trends in electrochemistry of nucleic acids and their applications in enviromental chemistry
IAA1163201, research and development projectName: Využití adsorptivní přenosové a eliminační techniky pro elektrochemickou analýzu oligonukleotidů a nukleových kyselin
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Application of adsorptive transfer and elemination techniques in oligonucleotides and nucleic acids analysis.
Displayed: 23/7/2024 17:43