MASAŘÍK, Michal, René KIZEK, K.J. KRAMER, Sabina BILLOVÁ, Marie BRÁZDOVÁ, Jan VACEK, Michele BAILEY, František JELEN a A. J. HOWARD. Application of avidin-biotin technology and adsorptive transfer stripping square-wave voltammetry for detection of DNA hybridization and avidin in transgenic avidin maize. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2003, roč. 75, č. 11, s. 2663-2669. ISSN 0003-2700.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Application of avidin-biotin technology and adsorptive transfer stripping square-wave voltammetry for detection of DNA hybridization and avidin in transgenic avidin maize
Název česky Aplikace avidin-biotinové technologie a adsorptivní přenosové rozpouštěcí square-wave voltametrie pro detekci DNA hybridizace a avidinu v transgenní avidinové kukuřici
Autoři MASAŘÍK, Michal (203 Česká republika), René KIZEK (203 Česká republika, garant), K.J. KRAMER (840 Spojené státy), Sabina BILLOVÁ (203 Česká republika), Marie BRÁZDOVÁ (203 Česká republika), Jan VACEK (203 Česká republika), Michele BAILEY (840 Spojené státy), František JELEN (203 Česká republika) a A. J. HOWARD (840 Spojené státy).
Vydání Analytical Chemistry, Washington, D.C., USA, American Chemical Society, 2003, 0003-2700.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 5.250
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000183397500022
Klíčová slova anglicky Streptavidin; Avidin; Adorptive Transfer Stripping Voltammetry; Square-Wave Voltammetry; Biotin Binding; Transgenic Avidin Maize; Corn; Grain; Transgenic Protein Detection; Electrochemical Detection; DNA Hybridization
Štítky Adorptive Transfer Stripping Voltammetry, Avidin, Biotin Binding, Corn, DNA hybridization, electrochemical detection, Grain, Square-Wave Voltammetry, streptavidin, Transgenic Avidin Maize, Transgenic Protein Detection
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., učo 21142. Změněno: 25. 6. 2009 10:45.
Anotace
The proteins streptavidin and avidin were electrochemically detected in solution by adsorptive transfer stripping square wave voltammetry (AdTS SWV) at a carbon paste electrode (CPE). AdTS SWV was used to quantify biotinylated oligonucleotides, DNA hybridizations, and avidin in extracts of transgenic avidin maize. The detection limits of denatured and native streptavidin were 6 pM and 120 nM, respectively. The results demonstrated that streptavidin/avidin AdTS SWV is a sensitive and specific method for quatifying DNA and proteins in biological samples such as foods and tissue extracts, including genetically modified crops (avidin maize) and other plants in neighboring fields.
Anotace česky
Práce popisuje využití avidin-biotinové technologie a square wave voltametrie (SWV) v kombinaci s adsorptivní rozpouštěcí přenosovou technikou (AdTS) pro stanovení samotného avidinu a streptavidinu s použitím uhlíkové pastové elektrody a dále využití modifikované pastové elektrody pro detekci DNA hybridizace a ke stanovení avidinu v transgenní rostlině (Zea mays), do které byl vnesen gen pro avidin.
Návaznosti
GA203/02/0422, projekt VaVNázev: Nové směry v elektrochemii nukleových kyselin a jejich aplikace v chemii životního prostředí
Investor: Grantová agentura ČR, Nové směry v elektrochemii nukleových kyselin a jejich aplikace v chemii životního prostředí
IAA1163201, projekt VaVNázev: Využití adsorptivní přenosové a eliminační techniky pro elektrochemickou analýzu oligonukleotidů a nukleových kyselin
Investor: Akademie věd ČR, Využití adsorptivní přenosové a eliminační techniky pro elektrochemickou analýzu oligonukleotidů a nukleových kyselin
VytisknoutZobrazeno: 14. 7. 2024 22:02