RABUŠIC, Ladislav and Aleš BURJANEK. Česká veřejnost a imigranti aneb vláda míní, veřejnost však mění? (The Czech Public and Immigrants or the Government Proposes but the Public Disposes?). Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 2003, vol. 45, No 2, p. 88-98. ISSN 0011-8265.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká veřejnost a imigranti aneb vláda míní, veřejnost však mění?
Name (in English) The Czech Public and Immigrants or the Government Proposes but the Public Disposes?
Authors RABUŠIC, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor) and Aleš BURJANEK (203 Czech Republic).
Edition Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha, Pedo, 2003, 0011-8265.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/03:00008263
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English Active immigration policy; immigration; public opinion;
Tags Active immigration policy, immigration, public opinion
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Changed: 22/3/2004 12:22.
Abstract
Článek si klade - v kontextu připravované aktivní imigrační politiky české vlády - otázku, jakým způsobem česká veřejnost cizince-imigranty percipuje a do jaké míry a za jakých podmínek je připravena imigranty akceptovat. Zdrojem pro analýzy byl reprezentativní sociologický průzkum na podzim roku 2001 na souboru 1 094 respondentů. Výsledky ukazují, že česká veřejnost není imigraci příliš nakloněna, potenciální imigranty není příliš ochotna přijímat a celkově se domnívá, že imigrace je pro českou společnost spíše nepotřebná.
Abstract (in English)
The article which is built on data from a rerpesentative survey on the Czech population (as part of the international comparative study "The Acceptance of Population-Related Policies") analyses attitudes of Czech population towards potential immigrants. The basic idea is to inquire whether there is, in terms of active immigrantion policy pursued by the Czech government, a positive social climate amont the Czechs to accept the idea of immigration of foreginers to the Czech republic. Results indicate that the Czechs are not much in favour of immigration, moreover they think immigration is not necessary.
Links
GA403/01/1099, research and development projectName: Veřejnost, demografické procesy a populační politika - Česká republika 2001 (druhé kolo evropského komparativního výzkumu)
Investor: Czech Science Foundation, The Acceptance of Population-related Policies (PPA II)
PrintDisplayed: 7/6/2023 02:37