ŠERÝ, Omar, Pavel THEINER, Renáta HLADILOVÁ, Radim ŠTAIF, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Geny pro Il-6 a DRD2 souvisejí s hyperkinetickou poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 404-409. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Geny pro Il-6 a DRD2 souvisejí s hyperkinetickou poruchou
Název anglicky IL-6 and DRD2 genes are associated with ADHD
Autoři ŠERÝ, Omar (203 Česká republika, garant), Pavel THEINER (203 Česká republika), Renáta HLADILOVÁ (203 Česká republika), Radim ŠTAIF (203 Česká republika), Blanka BALAŠTÍKOVÁ (203 Česká republika) a Ivana DRTÍLKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/03:00012152
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky ADHD; IL-6; DRD2; association study; polymorphism
Štítky ADHD, association study, DRD2, IL-6, polymorphism
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., učo 18120. Změněno: 1. 3. 2007 17:24.
Anotace
Vztah mezi TaqI A polymorfizmem genu pro dopaminový receptor D2 (DRD2) a ADHD, alkoholizmem a drogovou závislostí byl již dříve publikován. Polymorfizmus -174 genu pro interleukin-6 (IL-6) se podílí na vzniku alkoholizmu. V naší asociační studii jsme studovali rozdíl mezi alelickými a genotypovými frekvencemi shora uvedených polymorfizmů mezi chlapci trpícími ADHD a chlapci v kontrolní skupině. Bukální tkáň posloužila pro izolaci genomové DNA za využití komerčně dostupného kitu UltraClean Tissue DNA (MoBio, USA). PCR s následnou restrikční analýzou byla použita pro určení genotypů. Genotypové a alelické frekvence TaqI A polymorfizmu genu pro DRD2 se statisticky lišily mezi skupinou chlapců s ADHD a kontrolní skupinou (p < 0,04 a p < 0,002), jakožto i genotypové a alelické frekvence polymorfizmu -174 genu pro IL-6 byly statisticky významně odlišné mezi studovanými skupinami chlapců (p < 0,004 a p < 0,001). Naše studie potvrdila dříve objevený vztah mezi TaqI A polymorfizmem genu pro DRD2 a ADHD a přinesla nové výsledky - poprvé objevený vztah mezi polymorfizmem -174 genu pro IL-6 a ADHD.
Anotace anglicky
TaqI A polymorphism of the dopamine receptor D2 gene (DRD2) was previously associated with ADHD, alcoholism, drug dependence etc. -174 polymorphism of interleukin-6 (IL-6) gene was associated with alcoholism. In our association study, we studied the difference in genotype and allelic frequencies of polymorphisms above mentioned between boys with ADHD and boys in control group. Buccal tissue was used for isolation of genomic DNA using commercial kit UltraClean Tissue DNA (MoBio, USA). PCR with subsequent restriction analysis was used for determination of genotypes. Genotype and allelic frequency of TaqI A polymorphism of DRD2 gene was statistically different between ADHD group and control group (p < 0,04 and p < 0,002, respectively), as well as genotype and allelic frequency of -174 polymorphism of IL-6 was statistically different between studied groups of boys (p < 0,004 and p < 0,001, respectively). Our study confirmed the association found previously between TaqI A polymorphism and ADHD and provided new data about the first discovered association between -174 polymorphism of IL-6 gene and ADHD.
Návaznosti
NF6520, projekt VaVNázev: Klinické a molekulárně-biologické koreláty hyperkinetické poruchy v dětském věku
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Klinické a molekulárně-biologické koreláty hyperkinetické poruchy v dětském věku
VytisknoutZobrazeno: 31. 5. 2023 03:53