NYKODÝM, Jiří and Jan ZACHRLA. Funkční stav svalového systému hokejistů. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 51-54, 4 pp. ISBN 80-210-3261-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Funkční stav svalového systému hokejistů
Authors NYKODÝM, Jiří and Jan ZACHRLA.
Edition 2003. vyd. Brno, Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. p. 51-54, 4 pp. 2003.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-3261-8
Keywords in English ice-hockey; muscle dysbalances; short cut thews; flatness thews; postural movement stereotypes
Tags flatness thews, ice-hockey, muscle dysbalances, postural movement stereotypes, short cut thews
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 7/10/2005 15:59.
Abstract
Příspěvek se zabývá funkčním stavem svalového korzetu u ledních hokejistů. Cílem šetření, jehož výsledky přinášíme, bylo posouzení aktuálního stavu svalového systému hráčů ledního hokeje. Podstatu tvoří výsledky měření svalů s tendencí ke zkrácení, svalů s tendencí k ochabnutí a posturálních pohybových stereotypů. Výsledky dokumentují nutnost neustálé kompenzace v oblasti svalové dysbalance.
Abstract (in English)
The article is above all about function state of muscle corset by ice - hockey players. The aim of search was appreciation of actual state of muscle system of ice - hockey players. The fundamental are results of measurement of muscles with tendency to contraction, stand - still and postural movement stereotypes. Results bring necessity of permanent compensation in muscle dysbalance.
PrintDisplayed: 26/10/2020 19:48