HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ and Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky (Theory and challenges of institutional arrangement of Czech Rpublic). Brno: MU Brrno, 2003, 65 pp. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky
Name (in English) Theory and challenges of institutional arrangement of Czech Rpublic
Authors HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ and Zdeněk TOMEŠ.
Edition Brno, 65 pp. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV. 2003.
Publisher MU Brrno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English institutions; labor market; transition; integration
Tags institutions, integration, labor market, transition
Changed by Changed by: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., učo 284. Changed: 17/12/2003 13:19.
Abstract
Předmětem studie je analýza největších výzev dlouhodobého vývoje v rámci integrace nadnárodních ekonomických celků, všeobecné liberalizace a globalizace národního hospodářství. Studie mapuje tyto procesy z hlediska vnitřních změn české ekonomiky v souvislostech se změnou vnějších ekonomických vztahů s tržními ekonomikami. Výsledkem je aplikace dílčích závěrů na situaci a předpokládaný vývoj českého trhu práce.
Abstract (in English)
The study analyses changes in the Czech economy during both transition and integration processes. Influence of these processes on the Czech labor market is the most important topic of the study.
Links
GP402/01/P010, research and development projectName: Vliv institucionálních změn na měnovou politiku v ČR během procesu začleňování do struktur EU
Investor: Czech Science Foundation, Institutional changes influence to the monetary policy in the CR during an incorporation into EU structures
HB01-03, research and development projectName: Vývoj instucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU.
Investor: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR, Development of the Institutional Framework of the Czech Economy Operation in the Context of Social Transformations and Preparations of the Czech Republic for the Entrance into the EU
PrintDisplayed: 22/7/2024 20:13