MACHÁLKA, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti (Mandibular third molar surgery). Praha: Avicenum Grada, 2003. 60 pp. Grada Publishing, 1819. ISBN 80-247-0605-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chirurgie dolních zubů moudrosti
Name (in English) Mandibular third molar surgery
Authors MACHÁLKA, Milan (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, 60 pp. Grada Publishing, 1819, 2003.
Publisher Avicenum Grada
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/03:00030584
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-247-0605-9
Keywords (in Czech) třetí molár; mandibula; chirurgie
Keywords in English third molar; mandible; surgery
Tags mandible, surgery, third molar
Changed by Changed by: Ing. Alena Franková, učo 619. Changed: 2/4/2010 12:32.
Abstract
Chirurgické ošetření dolních třetích molárů patří v dentoalveolární chirurgii k nejsložítějším ošetřením. Klade na lékaře požadavek zvládnout celou tuto problematiku, včetně možných komplikací. Nejen praktické zkušenosti při náročném vybavení retinovaných zubů, ale i nástrojové a plně funkční přístrojové vybavení zaručují odbornost ošetření. Důležitá je i dobrá a vyzkoušená spolupráce lékaře a asistující sestry při přípravě i vlastním ošetření.
Abstract (in English)
Surgical treatment of third molars of the mandible belongs to the most difficult operations in the dento-alveolar surgery.
Links
ND5875, research and development projectName: Osteosyntéza zlomenin kloubního výběžku dolní čelisti
Investor: Ministry of Health of the CR, Osteosynthesis of condylar process fractures of the mandible
PrintDisplayed: 17/5/2022 16:52