SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Zdeněk VTÍPIL, Helena KLIMUSOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK, Tomáš URBÁNEK a Tomáš KOHOUTEK. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 234 s. ISBN 80-86633-12-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aplikovaná psychodiagnostika v České republice
Název anglicky Applied psychological assessment in the Czech Republic
Autoři SVOBODA, Mojmír (203 Česká republika, garant), Vladimír ŘEHAN (203 Česká republika), Zdeněk VTÍPIL (203 Česká republika), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika), Pavel HUMPOLÍČEK (203 Česká republika), Tomáš URBÁNEK (203 Česká republika) a Tomáš KOHOUTEK (203 Česká republika).
Vydání První vydání. Brno, 234 s. 2004.
Nakladatel MSD, s.r.o. Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/04:00011372
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-86633-12-8
Klíčová slova anglicky psychological assessment; assessment methods; questionnaire survey
Štítky assessment methods, psychological assessment, questionnaire survey
Změnil Změnil: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., učo 1679. Změněno: 29. 6. 2009 08:06.
Anotace
Publikace podává souhrn výsledků výzkumného projektu Zjištění stavu, potřeb a perspektiv psychologické diagnostiky v České republice. Výzkum se uskutečnil ve dvou fázích. V rámci předvýzkumu byla vytvořena databáze psychodiagnostických metod a databáze psychologů působících v ČR (2026 unikátních záznamů). Na základě této databáze byl sestaven vzorek 316 psychologů (z toho 221 žen, 95 mužů; 138 klinických, 110 poradenských, 46 manažerských psychologů a 32 psychologů v ozbrojených složkách). Těmto respondentům byl tazateli administrován dotazník. Vzhledem k explorativní povaze výzkumu jsou prezentovány především výsledky deskriptivních analýz. Je popsáno prostředí české psychodiagnostiky - kde a v jakých typech institucí psychologové působí, kdo jsou jejich klienti, kdo žádá o jejich vyšetření, a jaké jevy a diagnózy jsou nejčastěji diagnostikovány. Těžiště publikace spočívá v přehledu metod používaných českými psychology, spolu s jejich hodnocením podle pěti kritérií: standardizace, manuál, pomůcky, normy a vydavatelská podpora. Dále je uveden přehled metod psychology postrádaných či naopak odmítaných nebo negativně vnímaných. Veškeré výsledky jsou zpracovány jak pro celý výzkumný soubor, tak pro podsoubory psychologů klinických, poradenských, manažerských a psychologů v ozbrojených složkách. Publikace tak dokumentuje stav české aplikované psychodiagnostiky, dosud v tomto rozsahu nezmapovaný.
Anotace anglicky
This publication gives an overview of the results of the research project called Ascertainment of conditions, demands, and prospects of psychological assessment in the Czech Republic. The research was conducted in two phases. In the first phase of the research, a database of assessment methods and a database of psychologists working in the CR (of 2026 unique entries) were assembled. Based on this database, a sample of 316 psychologists (221 females, 95 males; 138 working in clinical psychology, 110 in counselling psychology, 46 in work and organizational psychology, and 32 working as forensic and army psychologists) was drawn. A questionnaire was administred to these respondents by interviewers. Due to the exploratory nature of the survey, mainly descriptive results are presented. The enviroment of the Czech psychological assessment is depicted - where and in which types of institutions the psychologists work, who are their clients, who asks for the examination of the clients, and what psychological phenomena or functions and what diagnoses are frequently assessed. The focus of the publication is in the compedium of methods used by the Czech psychologists, together with the evaluation of the methods according to five criterions: standardization, manual, tools, norms, and publisher's support. Furthermore, an overview of the methods being lacked for, or alternatively the list of disapproved or negatively rated methods is provided. All analyses were conducted for the whole sample as well as for the subsamples of clinical, counselling, organizational and forensic/army psychologists. The publications demonstrates the situation of the Czech psychological assessment which has not been explored to such extent so far.
Návaznosti
GA406/01/1076, projekt VaVNázev: Zjištění stavu, potřeb a perspektiv psychologické diagnostiky v České republice
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 6. 6. 2020 04:44