CS

Anesteziologický postup a perioperační péče u sakrální deaferentace (SDAF) a elektrostimulace ...

STIBOR, B, Ivan ČUNDRLE and R. GÁL. Anesteziologický postup a perioperační péče u sakrální deaferentace (SDAF) a elektrostimulace močového měchýře (SARS) u pacientů s kompletní transverzální lézí. (Technique of Anaesthesie and Perioperative Care in Sacral Deafferentation (SDAF) and Electrostimulation of Urinary Bladder (SARS) in Patients with Transversal Spinal Cord Lesions). Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha, 2003, vol. 14, No 3, p. 126-129. ISSN 0862-4968.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Anesteziologický postup a perioperační péče u sakrální deaferentace (SDAF) a elektrostimulace močového měchýře (SARS) u pacientů s kompletní transverzální lézí.
Name (in English) Technique of Anaesthesie and Perioperative Care in Sacral Deafferentation (SDAF) and Electrostimulation of Urinary Bladder (SARS) in Patients with Transversal Spinal Cord Lesions
Authors STIBOR, B, Ivan ČUNDRLE and R. GÁL.
Edition Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha, 2003, 0862-4968.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English sacral deafferentation - implantation of a sacral anterior root stimulator - anaesthesiological technique - controlled hypotension
Changed by Changed by: Jana Tichá, učo 2167. Changed: 9/3/2004 08:09.
Abstract
Transverzální míšní léze je jedním z nejzávažnějších následků těžkých úrazů páteře. Asi 85% pacientů, kteří přežili první rok po úrazu, umírá na urologické komplikace při významně zkrácené střední délce života. Novou a velice účinnou metodou léčby těchto pacientů je sakrální deaferentace spojená s implantací stimulátoru předních míšních kořenů, která vrací pacientům možnost ovládat mikci, defekaci i erekci.
Abstract (in English)
Transversal spinal cord lesions are among the most serious consequences of severe spinal injuries. Approximately 85% of patients who survived the first year after injury would die due to urological complications. They have a significantly shortened average life span. Sacral deafferentation accompanied by implantation of a sacral anterior root stimulator which restores the patients ability to control micturition and erection is a new and very effective method of treatment of these patients.
PrintDisplayed: 23/3/2019 16:22

Other applications