MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ and Lenka BÁNOVCOVÁ. Mezigenerační solidarita : průběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 110 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezigenerační solidarita : průběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita
Authors MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ and Lenka BÁNOVCOVÁ.
Edition Brno, 110 s. 2003.
Publisher Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 9/3/2004 20:45.
PrintDisplayed: 20/8/2019 09:42