Informační systém MU
MAYEROVÁ, Marie and Jiří [sociolog] RŮŽIČKA. Moderní personální management. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000. 173 s. ISBN 80-86022-65-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moderní personální management
Authors MAYEROVÁ, Marie and Jiří [sociolog] RŮŽIČKA.
Edition 1. vyd. Jinočany, 173 s. 2000.
Publisher H & H
Other information
ISBN 80-86022-65-X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 10/3/2004 00:27.
Displayed: 19/10/2021 12:15