MEČÍŘ, Jan. Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. 1. vyd. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1989. 156 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže
Authors MEČÍŘ, Jan.
Edition 1. vyd. Praha, 156 s. 1989.
Publisher Avicenum, zdravotnické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 10/3/2004 00:58.
PrintDisplayed: 31/3/2020 01:42