HAVLENA, Václav and Jiří PEŠEK. Stratigrafie, paleogeografie a základní strukturní členění limnického permokarbonu Čech a Moravy. Plzeň: Západočeské muzeum, 1980. 144 s. : o.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stratigrafie, paleogeografie a základní strukturní členění limnického permokarbonu Čech a Moravy
Authors HAVLENA, Václav and Jiří PEŠEK.
Edition Plzeň, 144 s. : o, 1980.
Publisher Západočeské muzeum
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 10/3/2004 02:26.
PrintDisplayed: 23/9/2020 12:08