LAMPRECHT, Arnošt, Dušan ŠLOSAR and Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Historická mluvnice češtiny
Authors LAMPRECHT, Arnošt, Dušan ŠLOSAR and Jaroslav BAUER.
Edition 1. vyd. Praha, 423 s. 1986.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19/2/1999 23:10.
PrintDisplayed: 23/9/2020 12:38