GAZDA, Jiří. Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků (Internationalisational Tendecies in Vocabulary Development of West-European Languages). In Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha: Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, 2003. p. 64-73, 10 pp. ISBN 80-86496-11-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků
Name in Czech Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků
Name (in English) Internationalisational Tendecies in Vocabulary Development of West-European Languages
Authors GAZDA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Internacionalizmy v nové slovní zásobě, p. 64-73, 10 pp. 2003.
Publisher Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-86496-11-2
Keywords in English internationalisation; West-European languages; word-formative processes;Greek-Latin origin
Tags Greek-Latin origin, internationalisation, West-European languages, word-formative processes
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., učo 1536. Changed: 16/6/2009 16:28.
Abstract
Autor ukazuje hlavní projevy internacionalizace ve slovní zásobě současných západoslovanských jazyků - v češtině, polštině a slovenštině. Všímá si jak procesu přejímání slov z angličtiny do uvedených jazyků, tak také slovotvorných procesů, v nichž se uplatňují mezinárodní slovotvorné elementy řecko-latinského původu.
Abstract (in English)
The author shows main demonstrations of internationalisation in the vocabulary in present West-European languages - in Czech, Polish and Slovak. He observes the process of acceptance of words from English into above mentioned languages as well as word-formative processes, in which word-formative elements of Greek-Latin origin are coming across.
PrintDisplayed: 24/11/2020 17:03