HORÁK, Aleš. Types in Transparent Intensional Logic and Easel - a Comparison. In Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence and Applications 2004. Anaheim, Calgary, Zurich: The International Association of Science and Technology for Development, 2004, p. 833-837. ISBN 0-88986-404-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Types in Transparent Intensional Logic and Easel - a Comparison
Name in Czech Porovnání typů v transparentní intenzionální logice a v Easelu
Authors HORÁK, Aleš (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Anaheim, Calgary, Zurich, Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence and Applications 2004, p. 833-837, 2004.
Publisher The International Association of Science and Technology for Development
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/04:00010029
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 0-88986-404-7
UT WoS 000228622100143
Keywords in English TIL; intensional logic; Easel; types
Tags Easel, intensional logic, TIL, types
Changed by Changed by: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648. Changed: 25/3/2010 10:56.
Abstract
This article describes the extended type hierarchy of the Transparent Intensional Logic (TIL) as a higher order logic theory. We also present the basic ideas of TIL constructions as being a suitable meaning representation for natural language. A comparison of the purely logically oriented type system of TIL with the property-based types of the Easel language is discussed in the text with the orientation to the possibility of applications combining the two approaches.
Abstract (in Czech)
Tento článek popisuje rozšířenou typovou hierarchii transparentní intenzionální logiky (TILu) jako logické teorie vyššího řádu. Prezentujeme také základní myšlenky TILovských konstrukcí jako vhodnou reprezentaci významu výrazů přirozeného jazyka. V textu je dále uvedeno porovnání čistě logicky orientovaného systému TILu s jazykem Easel, který obsahuje vlastnostně orientované typy, se zaměřením na možnost aplikací kombinujících oba dva přístupy.
Links
MSM 143300003, plan (intention)Name: Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Human-computer interaction, dialog systems and assistive technologies
PrintDisplayed: 23/7/2024 00:54