ČAP, Andreas, Jan SLOVÁK a Vojtěch ŽÁDNÍK. On distinguished curves in parabolic geometries. Transformation Groups. Boston: Birkhauser, 2004, roč. 9, č. 2, s. 143-166. ISSN 1083-4362.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název On distinguished curves in parabolic geometries
Název česky O význačných křivkách pro parabolické geometrie
Autoři ČAP, Andreas (40 Rakousko), Jan SLOVÁK (203 Česká republika, garant) a Vojtěch ŽÁDNÍK (203 Česká republika).
Vydání Transformation Groups, Boston, Birkhauser, 2004, 1083-4362.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.571
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00019760
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000221589400003
Klíčová slova anglicky parabolic geometries; homogeneous curves; generalized geodesics
Štítky generalized geodesics, homogeneous curves, parabolic geometries
Změnil Změnil: doc. Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D., učo 8753. Změněno: 16. 6. 2009 10:09.
Anotace
All parabolic geometries, i.e.~Cartan geometries with homogeneous model a real generalized flag manifold, admit highly interesting classes of distinguished curves. The geodesics of a projective class of connections on a manifold, conformal circles on conformal Riemannian manifolds, and Chern--Moser chains on CR--manifolds of hypersurface type are typical examples. We show that such distinguished curves are always determined by a finite jet in one point, and study the properties of such jets. We also discuss the question when distinguished curves agree up to reparametrization and discuss the distinguished parametrizations in this case. We give a complete description of all distinguished curves for some examples of parabolic geometries.
Anotace česky
U všech parabolických geometrií, tj. Cartanových geometrií, jejichž homogenní model je realizován reálnými zobecněnými vlajkovými varietami, existují vysoce zajímavé třídy význačných křivek. Příkladem mohou sloužit geodetiky projektivní třídy konexí na varietě, konformní kružnice na konformních Riemannových varietách a Chernovy-Moserovy řetězce na CR-varietách typu nadplochy. Ukazujeme, že tyto význačné křivky jsou vždycky určeny svým konečným jetem v jediném bodě a studujeme vlastnosti těchto jetů. Také diskutujeme otázku, kdy takové křivky splývají až na reparametrizaci. Pro několik příkladů parabolických geometrií také podáváme úplný popis všech význačných křivek.
Návaznosti
GA201/02/1390, projekt VaVNázev: Algebraické metody geometrické analýzy a topologie
Investor: Grantová agentura ČR, Algebraické metody geometrické analýzy a topologie
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 12:30