Informační systém MU
SKLÁDAL, Petr, Carla SANTOS RICARDI, Hideko YAMANAKA and Paolo COSTA. Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus. Journal of Virological Methods. Amsterdam: Elsevier, vol. 117, No 2, p. 145-151. ISSN 0166-0934. 2004.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus
Name in Czech Piezoelektrický biosensor pro sledování hybridizace v reálném čase a pro stanovení viru hepatitidy C
Authors SKLÁDAL, Petr (203 Czech Republic, guarantor), Carla SANTOS RICARDI (76 Brazil), Hideko YAMANAKA (76 Brazil) and Paolo COSTA (76 Brazil).
Edition Journal of Virological Methods, Amsterdam, Elsevier, 2004, 0166-0934.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.729
RIV identification code RIV/00216224:14310/04:00010106
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000220770200006
Keywords in English Piezoelectric biosesnsor; DNA; Hepatitis C; PCR; Hybridization
Tags DNA, Hepatitis C, hybridization, PCR, Piezoelectric biosesnsor
Changed by Changed by: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc., učo 2202. Changed: 18/1/2005 10:40.
Abstract
The piezoelectric quartz crystal resonators modified with oligonucleotide probes were used for detection of hepatitis C virus in serum. The gold electrodes on either rough or smooth surface crystals were modified with a self-assembled monolayer of cystamine. After activation with glutaraldehyde, either avidin or streptavidin were immobilized and used for attachment of biotinylated DNA probes (4 different sequences). Thus prepared piezoelectric biosensors were used in a flow-through setup for direct monitoring of DNA resulting from the reverse transcriptase linked polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification of the original viral RNA. The samples of patients with hepatitis C were analyzed and the results were compared with the standard RT-PCR procedure (Amplicor test kit of Roche, microwell format with spectrophotometric evaluation). The piezoelectric hybridization assay was completed in 10 min and the same sensing surface was suitable for repeated use.
Abstract (in Czech)
Piezoelektrický krystalový resonátor byl modifikován oligonukleotidovou probou a použit pro detekci virové nukleové kyseliny v seru. Biotinylované proby byly navázany na monovrstvu avidinu kovalentně vázanou na povrch zlatých elektrod. Virová RNA byla pomocí RT-PCR techniky převedena na DNA, které pak byly detekovány PZ biosensorem. Pro srovnání byly vzorky analyzovány také soupravou Amplicor firmy Roche (fotometrické stanovení na mikrodestičce).
Links
OC 518.30, research and development projectName: Sledování interakcí biomakromolekul s biovrstvami v různých konformačních stavech pomocí piezoelektrických biosensorů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Characterization of interactions of biomacromolecules with biolayers in different conformation states using piezoelectric biosensors
Displayed: 12/4/2024 16:24