Informační systém MU
BLAŤÁK, Jan, Lubomír POPELÍNSKÝ a Eva MRÁKOVÁ. Fragments and Text Categorization. In The Companion Volume to the Proceedings of 42st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Barcelona (Spain): Association for Computational Linguistics, 2004. s. 226-229. ISBN 1-932432-33-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fragments and Text Categorization
Název česky Fragmenty a kategorizace textů
Autoři BLAŤÁK, Jan (203 Česká republika), Lubomír POPELÍNSKÝ (203 Česká republika, garant) a Eva MRÁKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Barcelona (Spain), The Companion Volume to the Proceedings of 42st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, od s. 226-229, 4 s. 2004.
Nakladatel Association for Computational Linguistics
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/04:00010203
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 1-932432-33-7
Klíčová slova anglicky text classification; fragments
Štítky fragments, text classification
Změnil Změnil: RNDr. Jan Blaťák, Ph.D., učo 2978. Změněno: 3. 2. 2005 16:57.
Anotace
We introduce two novel methods of text categorization in which documents are split into fragments. We conducted experiments on English, French and Czech. In all cases, the problems referred to a binary document classification. We find that both methods increase the accuracy of text categorization. For the Naive Bayes classifier this increase is significant.
Anotace česky
Prezentujeme dvě nové metody pro kategorizaci dokumentů za použití fragmentů. Uvádíme výsledky experimentů binární klasifikace anglických, francouzských a českých dokumentů. Obě metody poskytují zlepšení přesnosti, přičemž pro naivní bayesovský klasifikátor je zlepšení statisticky významné.
Návaznosti
MSM 143300003, záměrNázev: Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Zobrazeno: 31. 1. 2023 08:57