Informační systém MU
VOPÁLENSKÝ, Petr a Petr SOJKA. Multimediální publikování na DVD: projekt 10@FI. In SLT 2004: sborník třetího ročníku semináře o Linuxu a TeXu -- SLT 2004. první. Brno: KONVOJ, 2004. s. 21-29, 9 s. ISBN 80-7302-068-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Multimediální publikování na DVD: projekt 10@FI
Název anglicky Multimedia publishing on DVD-ROM: project 10@fi
Autoři VOPÁLENSKÝ, Petr (203 Česká republika) a Petr SOJKA (203 Česká republika, garant).
Vydání první. Brno, SLT 2004: sborník třetího ročníku semináře o Linuxu a TeXu -- SLT 2004, od s. 21-29, 9 s. 2004.
Nakladatel KONVOJ
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Stránka sborníku URL Stránka projektu
Kód RIV RIV/00216224:14330/04:00010208
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 80-7302-068-8
Klíčová slova anglicky multimédia; elektronické publikování; DVD; 10@fi
Štítky 10@fi, DVD, elektronické publikování, multimedia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 13. 2. 2007 23:05.
Anotace
Publikování a šíření multimediálních dat na nosičích DVD je stále častější. U~každého většího publikačního projektu však prefabrikovaná řešení obvykle nestačí~-- je třeba řešení ušít na míru. Článek diskutuje technologie, formáty a postupy vybrané a odzkoušené při tvorbě DVD připravovaného k~desátému výročí Fakulty informatiky MU s~názvem 10@FI. Čtenář se seznámí s~průběhem přípravy DVD od prvotní myšlenky a návrhu až po konečné vytvoření (GNU/Linux) bootovatelného obrazu DVD a jeho vylisování. Celý projekt vznikal převážně pod OS Linux s~pomocí programů s~otevřeným zdrojovým kódem, při širokém využití XML technologií a standardů W3C (desítky spolupracujících, ke stovce spoluautorů, tisíce provázaných souborů, stovky obrázků a fotek, desítky minut původních filmů).
Anotace anglicky
Publication and dissemination of multimedia on a DVD-ROM is becoming more often used today. But there is no out-of-the-box soultion for bigger projects. Tools and development processes have to be developed and customized for every bigger project: project of DVD-ROM prepared on the occasion of 10th anniversary of Faculty of Informatics, Masaryk University Brno. The paper discusses in detail technologies, formats and approaches chosen when developing mentioned DVD-ROM. Reader will be exposed all steps necessary to take from initial idea to the final product: (GNU/Linux) bootable image of DVD. XML technologies and W3C standards were widely used (tens coworkers, about 100 coauthors, thousands of hyperlinked files, hundreds of pictures and images, almost two hours of 20 movie clips).
Návaznosti
MSM 143300003, záměrNázev: Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 19. 10. 2019 11:55