VOPÁLENSKÝ, Petr and Petr SOJKA. Multimediální publikování na DVD: projekt 10@FI (Multimedia publishing on DVD-ROM: project 10@fi). In SLT 2004: sborník třetího ročníku semináře o Linuxu a TeXu -- SLT 2004. první. Brno: KONVOJ, 2004. p. 21-29, 9 pp. ISBN 80-7302-068-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Multimediální publikování na DVD: projekt 10@FI
Name (in English) Multimedia publishing on DVD-ROM: project 10@fi
Authors VOPÁLENSKÝ, Petr (203 Czech Republic) and Petr SOJKA (203 Czech Republic, guarantor).
Edition první. Brno, SLT 2004: sborník třetího ročníku semináře o Linuxu a TeXu -- SLT 2004, p. 21-29, 9 pp. 2004.
Publisher KONVOJ
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Stránka sborníku URL Stránka projektu
RIV identification code RIV/00216224:14330/04:00010208
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 80-7302-068-8
Keywords in English multimédia; elektronické publikování; DVD; 10@fi
Tags 10@fi, DVD, elektronické publikování, multimedia
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 13/2/2007 23:05.
Abstract
Publikování a šíření multimediálních dat na nosičích DVD je stále častější. U~každého většího publikačního projektu však prefabrikovaná řešení obvykle nestačí~-- je třeba řešení ušít na míru. Článek diskutuje technologie, formáty a postupy vybrané a odzkoušené při tvorbě DVD připravovaného k~desátému výročí Fakulty informatiky MU s~názvem 10@FI. Čtenář se seznámí s~průběhem přípravy DVD od prvotní myšlenky a návrhu až po konečné vytvoření (GNU/Linux) bootovatelného obrazu DVD a jeho vylisování. Celý projekt vznikal převážně pod OS Linux s~pomocí programů s~otevřeným zdrojovým kódem, při širokém využití XML technologií a standardů W3C (desítky spolupracujících, ke stovce spoluautorů, tisíce provázaných souborů, stovky obrázků a fotek, desítky minut původních filmů).
Abstract (in English)
Publication and dissemination of multimedia on a DVD-ROM is becoming more often used today. But there is no out-of-the-box soultion for bigger projects. Tools and development processes have to be developed and customized for every bigger project: project of DVD-ROM prepared on the occasion of 10th anniversary of Faculty of Informatics, Masaryk University Brno. The paper discusses in detail technologies, formats and approaches chosen when developing mentioned DVD-ROM. Reader will be exposed all steps necessary to take from initial idea to the final product: (GNU/Linux) bootable image of DVD. XML technologies and W3C standards were widely used (tens coworkers, about 100 coauthors, thousands of hyperlinked files, hundreds of pictures and images, almost two hours of 20 movie clips).
Links
MSM 143300003, plan (intention)Name: Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 19/10/2019 04:32